საქართველოს კონსტიტუცია

 

1. 24 აგვისტო 1995 პარლამენტი კონსტიტუციური კანონი

საქართველოს კონსტიტუცია

2. 1 ივლისი 2004 პარლამენტი კონსტიტუციური კანონი N 305

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ

3. 15 ივლისი 2008 პარლამენტი ორგანული კანონი N 232

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის დამტკიცების თაობაზე

4. 24 სექტემბერი 2009 პარლამენტი კონსტიტუციური კანონი N 1674

საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ

5. 15 ოქტომბერი 2010 პარლამენტი კონსტიტუციური კანონი N 3710

საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
  კონტაქტი