პარლამენტი

 

1. 1 დეკემბერი 1995 პარლამენტი კანონი N 13

საქართველოს პარლამენტის კომიტეტების შესახებ

2. 21 თებერვალი 1996 პარლამენტი კანონი N 116

საქართველოს პარლამენტის წევრის შრომის ანაზღაურების შესახებ

3. 17 აპრილი 1996 პარლამენტი კანონი N 188

საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის შესახებ

4. 16 სექტემბერი 1997 პარლამენტი კანონი N 847

საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიების შესახებ

5. 16 სექტემბერი 1997 პარლამენტი კანონი N 848

საპარლამენტო ფრაქციის შესახებ

6. 5 მარტი 1998 პარლამენტი კანონი N 1286

საქართველოს პარლამენტის წევრის სტატუსის შესახებ

7. 30 სექტემბერი 1998 პარლამენტი კანონი N 1591

ლობისტური საქმიანობის შესახებ

8. 24 ივნისი 1999 პარლამენტი კანონი N 2171

პარლამენტის წევრის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის სავალდებულო დაზღვევის შესახებ

9. 14 მარტი 2001 პარლამენტი კანონი N 801

საპარლამენტო მდივნის შესახებ

10. 17 თებერვალი 2004 პარლამენტი რეგლამენტი N 3353

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი

11. 25 ივნისი 2004 პარლამენტი კანონი N 246

საპარლამენტო მდივნის შესახებ

12. 25 მარტი 2005 პარლამენტი კანონი N 1212

საქართველოს პარლამენტის წევრის შრომის ანაზღაურების შესახებ

13. 22 ივნისი 2012 პარლამენტი რეგლამენტი N 6533

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი  კონტაქტი